İHALE İLANI

Ana Sayfa » Gündem » İHALE İLANI
Paylaş
Tarih : 16 Ağustos 2017 - 6:38

İLAN
BUCAK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı tesisi, 1 adet taşıtın 2886 sayılı  1. Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı tesisi, 1 adet taşıtın 2886 sayılı        Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi karşısında belirtilen tarih ve saatte Bucak Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 2. İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmaz üzerinde ” Konut hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler ” yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli izin verilecektir. Söz konusu taşınmaz imarsızdır. 3. İrtifak Hakkı izni verilecek taşınmaz için, ileride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Ön İzin/İrtifak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilecektir. (Ön izin bedeli, ihale bedelinin; Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 ‘ı olarak belirlenir.)4. İrtifak Hakkı izni verilecek taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit edilen 2500,00 TL (İkibinbeşyüz) bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecektir. 5. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bucak Malmüdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.6. İhaleye katılabilmek için isteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2017 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.7. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.9. Taşınır malların satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.10. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.11. İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.12. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR

Kaymakamlık İlan No:123  Hedef Gazetesi İlan No:41

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Yusufça Beldesinde Kazanlar Kaynadı

Yusufça Beldesinde Kazanlar Kaynadı Gölhisar İlçesi Yusufça Beldesinde Keşkek ve Aşure kazanları kaynadı. Protokol üyeleri de kaynayan kazanlara

“Köylerimizin daha güzel imkanlara kavuşturulması için çalışacağız”

“Köylerimizin daha güzel imkanlara kavuşturulması için çalışacağız” Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı 2. Dönem Olağan

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Bucak’ta Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına muhtarlar tarafından çelenk

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI