İHALE İLANI

Ana Sayfa » Gündem » İHALE İLANI
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2018 - 14:02

BUCAK BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN METNİ
1-“İlçemiz, Atilla mahallesi, 195-175-200 nolu imar adalarında mevcut imar yollarının ve DSİ tarafından ıslah çalışması yapılarak tanımlanmış dere güzergâhının, imar planı üzerinde söz konusu adaları içine alan bölgede yapıldığı hali gibi tatbik edilerek imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu bölgedeki 35 metre ve 20 metrelik imar yolu ile dere güzergâhının yürürlükte bulunan imar planı hali gibi kalması durumunda bölgede yapılacak imar uygulaması neticesinde kamu adına telafisi güç zarar oluşturacak olduğu belirtilmiştir. Ancak söz konusu 195-175-200 nolu imar adalarında hazırlanmış olan imar plan tadilat talep İmar Komisyonunca dosyası incelenmiş olup; konu hakkında fikir birliğine varılamadığından talebin Belediye Meclisince değerlendirilmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Belediye Meclisinde görüşülen dosyanın kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca oy birliği ile 29.01.2018 tarih ve 6 sayılı B.M.K. verilmiştir.
2-“İlçemiz Yeni Mahalle, tapunun 1457 Ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın maliki Osman Dilek-Arife Keleş tarafından söz konusu taşınmazın emsal değerinin 1.60’dan 1.20’ye kat alanı kat sayısının 0.40’dan 0.30’A düşüren revizyon imar planının değiştirilmesi istemiyle 25.03.2016 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin Belediye Meclisinin 10.05.2016 tarih ve 467 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, 9 numaralı parselin hemen bitişiğinde bulunan 8 ve 9 numaralı parsellerde emsalin 1.60 olarak uygulandığı, eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı, bu durumun zararına sebep olacağı ileri sürülerek idaremize karşı açılan davaya ilişkin T.C Isparta İdare Mahkemesince 22.09.2017 tarih ve 2016/713 Esas Nolu kararla “dava konusu işlemin iptaline” şeklinde karar verildiği idaremize tebellüğ olmuştur. Anayasanın 138. Maddesi gereğince mahkeme kararının uygulanabilmesi amacı ile sözü edilen imar parselinin isabet ettiği bölge için yazımız ekinde hazırlanmış olan imar planı değişikliği dosyası ve paftaları İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
Belediye Meclisinde görüşülen İmar Komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca oy birliği ile 29.01.2018 tarih ve 7 sayılı B.M.K. verilmiştir.
3-“İlçemiz Yunus Emre mahallesi tapunun 679 ada üzerinden hâlihazırda açık bulunan 7.00 metrelik imar yolunun mahalle muhtarının talebi üzerine hazırlanmış olan plan tadilat dosyası şeklinde işlenmesi İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
Belediye Meclisinde görüşülen İmar Komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca oy birliği ile 29.01.2018 tarih ve 9 sayılı B.M.K. verilmiştir.
4-“İlçemiz Konak mahallesi 120 ada 959 nolu parselin bulunduğu mevkide imar planı değişikliği ile “Ortaöğretim Alanı” olarak planlanan alanda, ”Konut Alanı” olarak kalması yönündeki talebinize istinaden yapılan itiraz belediyemiz İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.
İmar Komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre oy çokluğu ile 29.01.2018 tarih ve 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 sayılı B.M.K. verilmiştir.
5-“Söz konusu talep dosyası incelenmiş olup; İlçemiz Yeni mahalle 440 ada 8 nolu parselin bulunduğu mevkide imar planı değişikliği ile “Eğitim Alanı” olarak planlanan alanda, ”konut alanı” olarak kalması yönündeki talebine istinaden yapılan itiraz belediyemiz İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.
İmar Komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre oy çokluğu ile 29.01.2018 tarih ve 22 sayılı B.M.K. verilmiştir.
6-“Söz konusu talep dosyası incelenmiş olup; İlçemiz Konak mahallesi 120 ada 202 nolu parselin bulunduğu mevkide imar planı değişikliği ile “Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanan alanda, ”Resmi Kurum Alanı” olarak kalması yönündeki talebinize istinaden yapılan itiraz belediyemiz İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.
İmar Komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre oy çokluğu ile 29.01.2018 tarih ve 23 sayılı B.M.K. verilmiştir.
Kaymakamlık İlan No:37 Hedef Gazetesi İlan No:11

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

ÇKS Başvuruları Bucak Ziraat Odası’ndan Yapılabilecek

ÇKS Başvuruları Bucak Ziraat Odası’ndan Yapılabilecek Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının yakın bir zaman sonra Bucak Ziraat Odası’ndan

“Hedefimiz adaletli, şeffaf, çözüm üreten gönül belediyeciliği”

“Hedefimiz adaletli, şeffaf, çözüm üreten gönül belediyeciliği” Ak Parti İl Başkanılğı’nca düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında,

Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Oğuzhanspor’a Moral Desteği

Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Oğuzhanspor’a Moral Desteği Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdoğdu, “Kulübümüze her

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI