• DOLAR
  $3.863,4200
 • EURO
  $1,1321
 • ALTIN
  $60.785,8200
 • BIST
  $187,0000
Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Merkezleri, bağışlarınızı bekliyor

Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Merkezleri, bağışlarınızı bekliyor

Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Merkezleri, bağışlarınızı bekliyor Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Merkezleri, bağışlarınızı bekliyor. Burdur’da 1, Isparta’da 1 ve Antalya’da 2 Bağış Merkezi bulunuyor. Temmuz 2020 tarihine kadar 713.808 Kök Hücre Bağışçısı adayı kazanan TÜRKÖK –KÖK HÜCRE Merkezleri, Kök hücre bağışçı adaylarının %62’si erkek, %38’i kadın olup, %67’si 18-35 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu […]

Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Merkezleri, bağışlarınızı bekliyor
Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Merkezleri, bağışlarınızı bekliyor. Burdur’da 1, Isparta’da 1 ve Antalya’da 2 Bağış Merkezi bulunuyor. Temmuz 2020 tarihine kadar 713.808 Kök Hücre Bağışçısı adayı kazanan TÜRKÖK –KÖK HÜCRE Merkezleri, Kök hücre bağışçı adaylarının %62’si erkek, %38’i kadın olup, %67’si 18-35 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu belirtildi.
Bağış Merkezleri tarafından bir basın açıklaması yayımlandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAYIT SÜRECİ
Kök Hücre Bağışı Süreci 3 aşamadan oluşuyor.
1.Aşama: TÜRKÖK –KÖK HÜCRE veri bankasına kayıt
2.Aşama: Eşleşme aşaması
3.Aşama: Nakil aşaması
1.TÜRKÖK KÖK HÜCRE VERİ BANKASINA KAYIT
•18-50 yaş aralığında sağlıklı herkes kayıt yaptırabilir.
•Bilgilendirme onam formuna iletişim bilgileri doldurulur.
•3 Tüp toplamda 10-20 ml kan örneği alınır.
(bir tüp kan ile taşıyıcı bulaşıcı hastalık yönünden kontrol edilir,1 tüp kan ile kan grubuna bakılır,1 tüp kan ile doku tipine bakılarak sisteme kaydı yapılır.)
•55 YAŞINA KADAR KÖK HÜCRE VERİ BANKASINDA DOKU TİPİNİZİN BİLGİSİ TUTULUR.
2. EŞLEŞME AŞAMASI
•Kök Hücre veri bakasına kayıt olduktan 3 ay sonrada eşleşme gerçekleşebilir veya 55 yaşında da eşleşme gerçekleşebilir. O zaman ki şartlara göre tekrar değerlendirilir.
•Kontrol amaçlı tekrar kan numune alınır.
•Testler kontrol amaçlı ileri düzeyde doku testleri tekrar çalışılır, doku tipi alt gruplarına bakılır.
•Test sonuçları hasta doku tipi ile uygun ise süreç devam eder.
3.NAKİL AŞAMASI
•Nakil organizasyonu yapılır
•Muayene tarihi belirlenir.(Ürolojiden psikatriye muayene olunur ,ileri kan tetkik yapılır)
•Aşılama Tarihi belirlenir.(5 gün sabah akşam GCSF aşısı yapılır. Son doz aşıdan 48 saat sonra aşı vücuttan tamamen atılmış olur).
•Kök Hücre Toplam Tarihi belirlenir.(Aferez yöntemi ile kök hücre toplama işlemi yapılır)
İSTATİSTİKLERE GÖRE BUGÜN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLARAK KAYIT YAPTIRAN BİR KİŞİNİN, KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPMA İHTİMALİ ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE %5 TİR.
İLETİŞİM: EN YAKIN KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZLERİ
BATI AKDENİZ KÖK HÜCRE BAĞIŞ MERKEZİ
ANTALYA KHBM : 0242 310 55 73
ANTALYA KBM : 0242 310 55 55
ISPARTA KBM : 0246 223 33 35
BURDUR KBM: 0248 234 15 30
TÜRK KIZILAYI, E-BÜLTEN YAYINLADI. BÜLTEN ŞÖYLE: TÜRKÖK KÖK HÜCRE
Yaşam boyu kendi kendini yenileme ve tamamen olgun hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerdir. İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hücrelere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar.
TÜRKÖK, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni
bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu merkezin adıdır.
TÜRKÖK, 7 Kasım 2013 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol ile başlamış; bu protokolle Türk Kızılayı kök hücre bağışçısı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama süreçlerinin takibi görevini üstlenmiştir.
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Kök Hücre Kazanım ve Koordinasyon Birimi” ve 13 Gönüllü Verici Merkezi (GVM) ile bağışçı kazanımı faaliyetleri yürütülmektedir.
Kök hücre bağışçı adayları sabit kan alma birimlerimize ve kök hücre için düzenlenmiş ekiplerimize başvurada bulunabilirler. Bağışçı kazanım faaliyetleri hasta ismine yönelik yapılmamakta, nakil olmayı bekleyen tüm hastaları kapsamaktadır.
04.05.2016 tarihi itibari ile TÜRKÖK Kemik İliği Bankası’nın, Dünya Kemik İliği Bankası’na üyelik işlemleri tamamlanmış olup, yurt dışı hastalar için de ülkemize eşleşme talepleri gelmektedir.
01.07.2020 tarihi itibariyle toplam 713.808 Kök Hücre Bağışçısı adayı kazanımı sağlanmış. Bugüne kadar 2.070 bağışçımızdan kök hücre toplama işlemi gerçekleştirilerek hastalara nakil işlemi
tamamlanmıştır. Kök hücre bağışçı adaylarının %62’si erkek, %38’i kadın olup, %67’si 18-35 yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır.
KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE UYGULANAN HASTALIKLAR
✦ Kemik iliği kanserleri
✦ Lenfomalar
✦ Çeşitli organ kanserleri
✦ Kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar
✦ Kalıtsal anemiler
✦ İmmün yetersizlikler
✦ Kalıtsal metabolik hastalıklar
BAĞIŞÇI KAZANIMI
18-50 yaş arasında bilgilendirilmiş ve onam vermiş; Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, HIV/AIDS geçirmemiş, kanser tanısı almamış ve kronik hastalığı olmayan sağlıklı her birey kök hücre bağışında bulunabilir.
Kök hücre bağışı işlemi bağışçı adaylarından 3 tüp numune alınarak
başlar. Türk Kızılayı tarafından bu numuneler üzerinde bulaşıcı hastalıklar acısından serolojik testler (HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve Sifilis) ve kan gruplama testleri çalışılır. Uygun bulunan adayların
HLA numuneleri T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Doku Tipleme Laboratuvarı’na (DTL) teslim edilir. Doku tiplemesi yapılan bağışçıların sonuçları TÜRKÖK Kemik İliği Bankası (KİB) veri tabanına aktarılır.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bir hasta için yapılan taramalarda KİB sisteminde uygun verici tespit edilirse Kızılay tarafından kök hücre bağışçı adayına ulaşılır. Onayı alınan bağışçı adayından tekrar numune alınarak serolojik testler çalışılır. Test sonuçları uygun olan
adayların HLA numunesi hastanın HLA numunesi ile karşılıklı çalıştırılması için TÜRKÖK DTL’ye teslim edilir.
Bu çalışmanın sonucunda bağışçı uygun bulunursa T.C. Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bağışçı ile sağlık kontrolü, kök hücre toplama tarihleri ve hangi yöntemi seçeceği hakkında görüşme
gerçekleştirilir.
KÖK HÜCRE TOPLAMA YÖNTEMLERİ
İki tip bağış yöntemi vardır. Öncelikle yöntem tercihi bağışçıya aittir. Ancak bazı durumlarda yöntem nakil merkezleri tarafından belirlenebilmektedir.
En sık tercih edilen yöntem periferik kök hücre toplama yöntemi olup, bağışçının damar yapısının uygun olması gerekir. Bağışçıya, 4-5 gün süre ile günde 2 kez deri altı G-CSF (Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör) uygulaması yapılır. Bunun amacı kemik iliğinde yerleşik olarak bulunan kök hücrelerin kana geçmesini sağlamaktır.
Son dozdan 2 saat sonra aferez cihazı yardımı ile 4-5 saatlik bir aferez prosedürü sonunda kök hücreler toplanır.
Bağış sonrası, bağışçı kendini iyi hissedene kadar gözlem altında
tutulur. Herhangi bir hastane yatışı gerektirmez. İkincisi kemik iliği yöntemi olup, ameliyathane ortamında anestezi
altında özel bir iğne yardımı ile kalça kemiğinin arkasında (pelvis kemiği) ilerleyerek kök hücreler toplanır. Yaklaşık 1 saat süren bir işlemdir. 1-2 günlük hastane yatışı gerektirir.
BAĞIŞ SONRASINDA HASTA İLE İLETİŞİM
Bağıştan sonraki ilk 2 yıl boyunca, hastaya, içerisinde özel bilgiler (isim, adres, telefon numarası, şehir, ülke gibi iletişim bilgileri) içermeyen mektup yazılmasına izin verilir ve bu mektup T.C. Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Birimi aracılığı ile hastaya ulaştırılır. Bağıştan 2 yıl
sonra hasta ile direk iletişime geçilmesine izin verilebilir. Ancak bu görüşme hasta ve bağışçının aynı anda rıza göstermesi sonucu gerçekleşebilir.
VAZGEÇME!
Nakil planı yapıldıktan sonra sağlık muayeneniz sonrasında eğer uygun bulunursanız, eş zamanlı olarak hastaya da ağır bir tedavi süreci başlamaktadır. Bu noktada vazgeçmeniz hastada hayati
tehlikeye neden olmaktadır. Bağıştan sonraki ilk 2 yıl boyunca, hastaya, içerisinde özel bilgilerinizi içermeyen mektup yazmanıza izin verilebilir. Bu ile@şim kesinlikle isim, adres, telefon numarası, şehir, ülke gibi ile@şim bilgilerini içermemelidir ve bu mektup TÜRKÖK aracılığı ile hastaya KÖK HÜCRE BAĞIŞÇILARININ SÜREÇ İÇİNDE VAZGEÇMESİ Kemik iliği ve kök hücre nakil sürecinde en zor kısım kuşkusuz uygun donörün bulunmasıdır.
Uygun donör adayının bulunması hasta ve yakınlarına verilebilecek en güzel haberlerden bir tanesidir.
Kök hücre bağışçı adaylarının hem eşleşme gerçekleşme durumunda hem de nakil sürecinin herhangi bir aşamasında bağıştan vazgeçmesi hasta ve hasta yakınlarında büyük üzüntülere yol açmakta, nakil süreci ile ilgili hazırlık işlemleri başlayan hastanın hayatının tehlikeye girmesine ve ölümüne kadar giden sonuçlara neden olmaktadır.
Hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları yıpratıcı süreçler düşünülerek kök
hücre bağışçısı adayı olmadan önce süreç araştırılmalı, ve bağışçı adayı olma fikrinden emin olmanız gerekmektedir.
Unutmayın, insanlara verilecek en güzel hediye onlara bir hayat vermektir.
Kök Hücre bağış sürecinde önceliğimiz bağışçılarımızın sağlığıdır. Hiçbir aşamada
bağışçılarımızın hayatlarını tehlikeye atacak bir uygulama yapılmamaktadır.
Adres ve iletişim numaralarını güncel tutmanız herhangi bir eşleşme
gerçekleşmesi durumunda size ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır. Unutmayın!
Uzun süren süreçler hastalar için geri dönüşü olmayan sonuçlar Mücadele ettiği lösemiyi yenen ancak hastalığı nükseden 2 buçuk yaşındaki **** *****, şimdi kök hücre nakli için kahramanını bekliyor. ****’ın annesi evladına uygun bağışçıyı
aradıklarını belirterek, “Bugün onların başına gelmemiş olabilir ama yarın onların başına gelebilir. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum. Bir bağış demek küçücük bir çocuğa hayat
olma anlamı taşıyor” dedi.
Kök hücre bağışının çok basit ve uzun sürmediğini vurgulayan anne , “İnsanların bundan korkacağı bir şey yok. Defalarca kök hücre bağışçısı olabilirler. İleride benim çocuğumun başına gelirse
ben ona bağış yapamam gibi bir şey yok. Korkulacak bir şeyin olmadığını belirtmek istiyorum. Küçücük çocuklara hayat olma
şansını onlara vermiş oluyorlar. Bugün onların başına gelmemiş olabilir ama yarın onların başına gelebilir. Bugünün bağışçısı yarının alıcısı olabilirler. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Vazgeçip, çocukların hayatını elinden almayın”
Donörlerin bazı zamanlarda bağış yapmaktan vazgeçtiğini de söyleyen ve bu nedenle bi rçok çocuğun umudunun yıkıldığını anlatan yetkililer şunları söyledi: “En büyük ricamız sadece tek bir çocuk için donör olmamaları. Vazgeçiliyor bu çocuklar için çok acı. Şu an İstanbul’da ve bizim hastanemizde bir arkadaşımızın çocuğuna yüzde 90 ve yüzde 100 uyumlu donörleri olduğu halde insanlar vermekten vazgeçiyorlar.
Bu bir evlat. Lütfen verici olacaksınız gidip donör olun. Lütfen sizi Kızılay aradığında ‘Ben verici olmaktan vazgeçtim’ gibi bir cevapla çocuğun hayatını elinden almayın.”
Türk Kızılay Genel Başkanı KINIK’tan ‘Kan Bağışı’ Çağrısı Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu endişenin kan bağışlarının ve kan stoklarının azalmasına yol açtığını söyledi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada, koronavirüsün yol açtığı tedirginliğin, yurt genelinde kan bağışının ve depolardaki kan stoklarının azalmasına neden olduğunu belirtti.
Kan bağışında yaşanan azalmanın, kritik stok seviyesini zorladığına dikkati çeken Kınık, “Türkiye genelindeki kan ihtiyacımız normal zamanlara göre hafif azaldı. Rutin ameliyatlar durdurulurken sadece efektif vakalar yapılıyor ancak talasemi hastaları, lösemili çocuklar, trafik kazaları gibi ihtiyaç duyulan kanı tedarik etmek durumundayız.”
ifadelerini kullandı.
“Kan bağışı merkezleri toplumun en sağlıklı insanlarının geldiği noktalar”
Türkiye genelinde 300 civarında Kızılay Kan Bağış Merkezi bulunduğunu bildiren Kınık, “Seyyar kan bağışı ünitelerimiz, tırlarımız, platformlarımız ve kan bağışı merkezlerimiz… Buralar hastane değil.
Hastanelerin içinde de değil. Buralar sağlıklı insanların geldiği, toplumun en sağlıklı insanlarının geldiği ve kan bağışında bulunduğu ortamlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM