• DOLAR
  $4.033,7300
 • EURO
  $1,3865
 • ALTIN
  $49.515,8200
 • BIST
  $325,1600
BUCAK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

BUCAK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

İHALE İLANI BUCAK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ, 2886 SAYILI DİK UN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR AÇIKLAMALAR: 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, hizasında gösterilen gün ve saatte, Bucak Milli Emlak Şefliğinde toplanacak ihale komisyonu tarafından […]

İHALE İLANI
BUCAK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ, 2886 SAYILI DİK UN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR

AÇIKLAMALAR:
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, hizasında gösterilen gün ve saatte, Bucak Milli Emlak Şefliğinde toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a) Taşınmazların tahmin edilen bedelleri üzerinden % 30 Geçici Teminat alınacaktır. (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Türk Parası olarak yatırılacak teminatlar, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya mal Müdürlüğü Veznesine yatırılmaları, Teminat Mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermelerini,
ç) Nüfus cüzdan asllıarı ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bucak Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
7-) 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş yıl süreyle Emlak vergisine tabi değildir.
😎 Taşınmazların satışında 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedelinin Belediye Mücavir Alanı sınırları içerisinde 5.000,00-TL sınırları dışında 1.000,00-TL yi geçmesi halinde 1/4 ü peşin kalan kısmı en fazla 2 yıl eşit taksitler ve 3 er aylık dönemler halinde Kanuni Faiz uygulamak suretiyle taksitlendirilebilir.. Taksitli ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağ verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu alınır.
9- İhale ilanı, http//milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.(0248 325 1177)
Resmi İlanlar – www.ilan.gov.tr Basın – 1355712

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM